Behandlingar

Öppet enligt överenskommelse - även kvällar och helger!

Patric@Dolor.se

Humlegatan 2A

Luthagen i Uppsala

Diagnostik - Rehabilitering - Dry needling - Medicinsk laser - Behandlande massage - Personlig träning

När är det lämpligt att få behandling?

 

Det finns praktiskt taget alltid någonting att rå om - har man inga bekymmer så kan man se till att det fortsätter vara bekymmersfritt om man nu skulle vara så flitig. Har du besvär med något och undrar om jag kan hjälpa dig, hör gärna av dig.

         Notera gärna att till den absoluta majoriteten av nedan stående bekymmer är det             snarast ovanligt att man inte får någonting att göra själv för att det ska bli så bra               som möjligt så fort som möjligt, vilket i regel är min ambition.

 

Några vanliga anledningar till massagebehandling:

 • Stelhet eller smärtor i rygg, nacke, axlar
 • Akut ryggsmärta i form av ryggskott eller nackspärr eller kronisk ryggsmärta.
 • Knä- eller höftsmärtor
 • Armbågssmärta, golf- tennis- eller musarmbåge
 • Impingement eller bursit i axel
 • Strålande smärtor, sockerdricka eller känselbortfall i arm eller ben
 • Stress och/eller oro som ger symptom i rygg/nacke/axlar
 • Käkledsbesvär
 • Spänningshuvudvärk eller stress- eller spänningsutlöst migrän
 • Önskan att optimera prestationer och återhämtning i samband med idrott
 • Förebyggande – t.ex. vid monotona, slitsamma arbetsställningar

 

Dry needling

En i mina ögon förtjusande teknik där man bearbetar mjukdelar med nål för att uppnå avslappning i muskler och därigenom uppnå smärtlindring. Det vi är ute efter vid intramuskulärt nålande är vad man på engelska kallar local twitch response. Där delar av muskeln hastigt drar ihop sig för att sedan slappna av mer än tidigare. Man kan få sig lite behandlingsreaktioner under ett par dagar efteråt där de vanligaste är ökad smärta och stelhet, vilket är helt ofarligt även om det kan vara någotsånär obekvämt.

Lider man av blödarsjuka eller äter blodförtunnande vill jag att man byter några ord med sin läkare först.

Likheten med akupunktur? Mycket liten. Man använder sig av nålar som verktyg; i övrigt är det vitt skiljda behandlingsmetoder där dry needling är västerländskt och utvecklat av västerländskt skolade läkare och akupunkturen urspringer från öst. 

 

Medicinsk laser eller "low-level-laser-therapy" som det ibland kallas är en i regel helt smärtfri behandlingsmetod som

förutom för smärtlindring och muskelavslappning används för sina antiinflammatoriska egenskaper, inklusive att den minskar svullnad, och för att den främjar läkning och tillväxt genom ökad cellmetabolism och cirkulation. Det är en välstuderad metod som använts sen 60-talet och det används med goda resultat på bland annat

 

 • Akuta eller långdragna inflammationer, ex. stukning eller reumatism
 • Senskador, ex. rotatorcuff, golf/tennisarmbåge, hälsena
 • Artros för smärtlindring
 • Käkledsbesvär
 • Nacksmärtor, både kortvarig som nackspärr eller långvarig som whiplash
 • Skuldersmärta
 • Ländryggssmärta med utstrålning i ben
 • Sårläkning exempelvis vid diabetes som leder till bensår eller cancerbehandling.

 

Definitionen av konceptet är "det terapeutiska användandet av ljus som absorberas av endogena kromoforer, vilka triggar

icke-termiska, icke-toxiska biologiska reaktioner via fotokemiska eller fotofysiska reaktioner, vilka i sin tur leder till fysiologiska förändringar"

 

 

När är det inte lämpligt att behandla?

Gällande massage är det direkt olämpligt framför allt vid blödning, både in- och utvärtes och färska

frakturer. Så har du varit med om ett kraftigt, direkt våld mot någon kroppsdel mycket nyligen så får vi avvakta med massage. Träning får hållas på en anpassad nivå för att det ska vara fördelaktigt och inte tvärt om. Färska frakturer (ffa tå/finger), stukningar, bristningar/rupturer, blåmärken och svullnader som inte behöver mer än konservativ behandling kan med fördel behandlas med laser för att påskynda läkning och minimera smärta. Andra anledningar är elakartade tumörer, och något av det vanligaste, som inte alla tänker på är vid infektioner, vilket kan vara något så enkelt som en vanlig förkylning. Det är då bättre att avvakta ett par dagar tills det har lugnat sig.

 

Behöver man förbereda sig någonting inför behandlingen?

Det beror lite på vad det är för någonting du vill ha hjälp med. Är det någonting du har ont i som du vill ha hjälp med så är

det bra om du har funderat på vad det är som gör ont i förväg. När började det, vad provocerar fram mer smärta, när blir det bättre, vilka rörelser är helt bra och vilka är dåliga? Är det bättre på kvällen eller på morgonen? En annan sak att tänka på innan kan vara att ha på sig underkläder som man är bekväm att visa sig i.

 

Hur snabbt märker man skillnad?

Det är helt beroende på vad man uppsöker mig för. Vissa saker märker man skillnad på efter halva behandlingen, medan vissa

andra kräver flera behandlingar och många veckor med hemövningar för att få ordentlig skillnad. Vid mindre besvär räcker det lyckligtvis oftast med ett fåtal behandlingar för att märka skillnad.

 

 

Skador i rörelseapparaten, muskler med alla dess beståndsdelar och skelett, som på grund av över- eller felbelastning,

förslitning på ett eller annat sätt där kroppen inte hunnit läka lika fort som någonting blivit nött, eller där någonting någon gång har fått sig stor belastning på en gång, vid exempelvis ett tungt lyft av något slag. Här kan massage och laser hjälpa till att korta ner tiden det tar att läka och minimera ärrbildning, bland annat genom att möjliggöra aktivitet tidigare, vilket motverkar att du råkar ut för samma skada i framtiden och för att återigen bli smärtfri och kunna återgå till din vardag så lite begränsad som möjligt.

 

Idrottsskador, exempelvis löpar- eller hopparknä, tennis- eller golfarmbåge eller överbelastade ömma muskelfästen eller

bristningar i muskler eller fästen MÅSTE rehabiliteras för att bli så bra som möjligt. Man behöver i regel annat än bara rent passiva behandlingar, exempelvis styrketräning av olika slag, rörlighetsträning och i vissa fall kroppskontrollsövningar.

 

Optimera sin idrott är för en del det viktigaste som finns och då är återhämtning ofta en mycket stor del i det, vilket jag kan

hjälpa till med. Genomblödning och fullgod cirkulation, något som förhöjd muskelspänning i muskulatur kan förhindra, är viktiga för en optimal återhämtning. Att bibehålla, och vid behov öka sin rörlighet kan hjälpa till att hålla sig fortsatt skadefri eller att prestera ännu bättre. Vetenskapen stödjer dessutom att massage kan förkorta tiden man har träningsvärk.

 

Monotona arbetsställningar leder ofta till smärtor på grund av att muskler eller leder används på ett sätt som de inte är

gjorda för eller har kapacitet för att klara av. Vanliga områden är återigen axlar, nacke och rygg, men kan givetvis beroende på livssituation vara någonting helt annat. Några klassiska exempel är kontorsarbetare, lagerarbetare och kassörer.

 

Långvarig smärta leder ofta inte bara till ökad stress och oro, utan även till att man försöker avlasta och skydda det som

gör ont genom att kompensera med annat. Det kan leda till över- eller felbelastning och triggerpunkter i det som ständigt används runt det skadade området. Vilket kommer leda till mer smärta. Här är målet att åtgärda både grundproblemet och följdproblemen.

 

Inskränkt rörlighet i någon enskild led kan påverka rörelsemönster i stor utsträckning och ge besvär. Den kan då behöva

hjälpas återfå sin smidig- och rörlighet. Det kan vara aktuellt om den tidigare varit skadad, är drabbad av artros eller immobiliserats av någon anledning.

 

Svullnad i armar eller ben kan ibland uppstå på grund av dåligt återflöde av vätska, av någon anledning. Det är då fullt

möjligt att hjälpa kroppen att flytta vätskan igen med hjälp av massage och laser. Graviditet, tidigare operationer, cancer eller hjärt-kärlproblematik är typexempel på när de här problemen uppstår.

 

Hållningsförbättring vid muskelobalans. Hållningsbesvär leder ofta till att man belastar muskler, leder och vävnader på ett

sätt de inte är ideala för vilket ofta leder till smärta eller svårigheter att göra vissa rörelser.

 

Strålande känslor eller smärtor ut i armar eller ben kan orsakas av mjukdels-skador eller dysfunktioner, skador på

ryggradsnära strukturer eller att det någonstans blivit för trångt, ex. pga att något inte rör sig som det ska. Orsaken till problemet ska hur som helst utredas för att få reda på vad det är som ligger till grund för problemet för att så fort som möjligt kunna åtgärda det och därigenom minimera obehaget.

 

Stress - som kan uppstå av en mängd olika anledningar beroende på livssituation, är nog det första som många tänker

på när massage nämns. Man märker ofta symptom av långvarig stress i form av spända och ömma muskler i nacke, axlar och rygg – och inte alls ovanligt är det med spänningshuvudvärk och brännande känslor mellan skulderbladen.

 

Sömnlös och orolig? Beröringen i massage stimulerar kroppen att insöndra oxytocin, ett lugn-och-ro-hormon som

sänker våra nivåer av stress, smärta, aggression och ångest och hjälper oss återgå till ett stadie där vi istället kan känna en känsla av avslappning, lugn, trygghet, och tillit - och börja återhämta oss.

 

Eller förebyggande. Ett ofta ganska bortglömt tillfälle - ”innan”. Tänk efter före och fundera på om det är något som du vet

med dig ligger i riskzonen. Jobbar du med mycket monotona arbetsställningar, lyfter tunga saker, tränar hårt, stressar mycket eller påfrestar kroppen hårt regelbundet på något annat sätt kan det vara tillräckligt för att den ska vara värd åtminstone en liten lugn stund i vardagen. Det kan vara lämpligt att ta hand om kroppoen innan något gör ont. För då är det ofta tråkigare, även om jag förstår att det först då är mer motiverat, att ta tag i det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandingar i Uppsala med omnejd

 

Jag jobbar med kunder i hela området Uppsala med omnejd

Copyright © 2017 All Rights Reserved - Dolor - Uppsala