Företag

Diagnostik - Rehabilitering - Medicinsk laser - Behandlande massage - Personlig träning

Öppet enligt överenskommelse - även kvällar och helger!

0735-166422

Patric@Dolor.se

Humlegatan 2A

Luthagen i Uppsala

 

 

Är du ansvarig för personalen på din arbetsplats?

 

 

God hälsa och en bra arbetsmiljö för medarbetarna är centralt för ett företags framgång. Genom

att arbeta med arbetsmiljöfrågor kan ni öka både lönsamhet och effektivitet, och ett sätt att ta hand om företagets personal är genom massage och personlig träning. Det har visat sig att företagsmassörer i många fall betalar sig själva och mer därtill i minskade sjukskrivningar och ökad effektivitet på arbetet - alltså siffror som syns rakt av på bokslutet.

Jag erbjuder flexibla lösningar som passar alla typer av företag. Jag kan komma till er och behandla på arbetstid, eller så får medarbetarna komma till min mottagning. I båda fallen räknas det som avdragsgill friskvård.

 

 

Varför friskvård på jobbet?

Förebygg sjukskrivning istället för att invänta den - det tjänar både personalen och företagets

ekonomi på. Om det går för långt med ohälsan hos någon av de anställda är det arbetsgivaren som har ansvar för rehabiliteringen (regleras i LAS, Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken). Arbetsplatsen ska dessutom anpassas efter de eventuella nya behov som uppkommer efter ohälsan. Det kan bli både krångligt och kostsamt.

En attraktiv arbetsplats skapar lojala anställda som trivs och stannar kvar. Välmående, motiverad och smärtfri personal gör framsteg inom företaget - och ger i sin tur företaget möjlighet att göra framsteg.

 

En chef som gör sin personal nöjd får i sannolikt inte bara nöjdare personal, utan också nöjdare kunder. Med

marknadsföringskonsult Simon Sineks ord: "Customers will never love a company until the employees love it first."

 

Om mina behandlingar

Jag jobbar lösningsorienterat, vilket innebär att jag förutom massagebehandlingar sysslar med ergonomifrågor,

diagnostik, rehabiliterande och prehabiliterande träning.

 

Det finns dock ett flertal positiva effekter av just massagen; den verkar lugnande och avslappnande och känslor av oro

och stress minskar. Depressioner kan symptomlindras genom att kroppens halter av kortisol minskar, medan halterna av oxytocin ökar. Resultatet blir ofta högre energinivåer, bättre fokus och ökad produktivitet.

Massage är tillsammans med fysisk aktivitet en av de effektivaste behandlingsmetoderna mot ryggsmärtor, spänningshuvudvärk, överbelastningsskador och andra typiska kontorsåkommor. Dessutom kan massage sänka blodtrycket och höja sömnkvalitén.

Copyright © 2017 All Rights Reserved - Dolor - Uppsala